Dzisiaj jest środa, 01 Lut 2023
Znajdujesz sie w:     Home
Edukacja zdalna w klasach V-VIII - Komunikat Dyrektora SP23 nr 21/2021/2022 z dnia 27 stycznia 2022r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Dyrektor SP23   

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022r. (Dz.U. 2022 poz. 186) w związku z ograniczeniem funkcjonowania publicznych i niepublicznych szkół i placówek na obszarze całego kraju, w dniach od 27 stycznia do 27 lutego 2022 r. zawieszam zajęcia stacjonarne we wszystkich oddziałach klas V-VIII SP23.

Uczniowie realizują zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem form i metod kształcenia na odległość z wykorzystaniem szkolnej platformy edukacyjnej. W przypadku nie posiadania lub zagubienia dostępu do indywidualnego konta ucznia prosimy o bezpośredni kontakt z panią dyr. Renatą Kwiatosz: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Kamil Dąbrowski
Dyrektor Szkoły

Poprawiony: poniedziałek, 21 lutego 2022 09:38
 
Edukacja zdalna w klasach 5c, 8b - Komunikat 17/2021/2022 z dnia 15.12.2021 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Dyrektor SP23   
środa, 15 grudnia 2021 21:52

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 23 im. Olimpijczyków w Lublinie informuje, że na mocy paragrafu 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu z dnia 31.12.2002 (Dz. U.2020 poz. 1604) po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, zawiesza zajęcia stacjonarne w oddziałach:

 • 5c, 8b w okresie 16-17.12.2021r.,

ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną i możliwe zagrożenie zdrowia uczniów i pracowników szkoły.

Uczniowie realizują zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem form i metod kształcenia na odległość z wykorzystaniem szkolnej platformy edukacyjnej.

W przypadku nie posiadania lub zagubienia dostępu do indywidualnego konta ucznia prosimy o bezpośredni kontakt z panią dyr. Renatą Kwiatosz: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Kamil Dąbrowski
Dyrektor Szkoły

Poprawiony: poniedziałek, 20 grudnia 2021 13:54
 
Komunikat 16/2021/2022 z dnia 13.12.2021 Dyrektora SP23 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Dyrektor SP23   

Komunikat 16/2021/2022 z dnia 13 grudnia 2021 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie dotyczący przestrzegania zasad bezpieczeństwa na terenie szkoły.

 

Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie naszych uczniów!

W związku z utrzymującym się stanem pandemii Koronawirusa, wysokim wskaźnikiem zachorowania oraz hospitalizacji w wyniku choroby Covid-19, mając na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo naszych uczniów, Państwa, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz osoby postronne przebywające na terenie SP23, uprzejmie przypominam o obowiązującej w naszej szkole procedurze minimalizującej ryzyko zarażenia Koronawirusem opracowanej na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 poz. 1754) a także wytyczne MEiN, MZ oraz GIS dla szkół i placówek obowiązujące od dnia 1 września 2021 r. i proszę o bezwzględne stosowanie zasad, w szczególności:

1. Przestrzeganie limitu maksymalnie 9 dorosłych osób przebywających w strefie dla Rodzica (wydzielona część holu szkoły).

Proszę uszanować w tym zakresie  prośby i uwagi naszych pracowników pełniących dyżur w szkole.

2. Ograniczenie czasu przebywania w strefie dla Rodziców do niezbędnego minimum na czas przyprowadzenia/odebrania dziecka do/ze szkoły.

Przebywanie przez niektórych rodziców w tej strefie przez dłuższy czas uniemożliwia innym rodzicom wejście do szkoły i odebranie swoich dzieci.

3. Zakrywanie ust i nosa przy pomocy maseczki przebywając w budynku szkoły.

Zgodnie ze wskazanym wyżej rozporządzeniem należy stosować ochronną maseczkę nie zaś p. przyłbice, szaliki, golfy, kominy, naciągnięte swetry, apaszki itp.

4. Dezynfekcja rąk po wejściu do budynku szkoły.
5. Każdorazowe wpisywanie się na listę osób przebywających w budynku szkoły.
6. Zaopatrywanie swoich dzieci w maseczki osłaniające usta i nos.
7. Zachowanie dystansu min. 1,5 m w budynku oraz przed budynkiem szkoły.
8. Przyprowadzanie/obieranie dziecka przez maksymalnie 1 opiekuna.

W przypadku dalszego nie przestrzegania przez rodziców i opiekunów m.in. wymienionych powyżej zasad, mając na uwadze niepokojące zgłoszenia ze strony Pracowników  oraz Rodziców naszych uczniów (m.in. zachowania aroganckie i agresywne w stosunku do innych rodziców i pracowników szkoły), będziemy zmuszeni do wprowadzenia całkowitego zakazu wejścia rodziców i opiekunów do budynku szkoły tak, by zapewnić bezpieczeństwo i ograniczyć do niezbędnego minimum, przebywanie w szkole osób z zewnątrz. Będą także podjęte dalsze kroki w stosunku osób przejawiających działania agresywne.

Bardzo proszę o dobrą i owocną współpracę, życzliwe podejście do pracowników szkoły i otwartość na obowiązujące zasady, które mają przede wszystkim na celu zapewnienie bezpieczeństwa Państwa dzieciom, osobom przebywającym na terenie SP23 i pracownikom Szkoły, również w okresie poświątecznym i noworocznym!

 

Licząc na zrozumienie,

łączę wyrazy szacunku

Kamil Dąbrowski

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 23
im. Olimpijczyków Polskich
w Lublinie

Poprawiony: poniedziałek, 13 grudnia 2021 14:06
 
Wytyczne dla zajęć pozalekcyjnych PDF Drukuj Email

5.3. Wytyczne dla zajęć pozalekcyjnych

5.3.1. Na zajęcia pozalekcyjne może przychodzić tylko:

a) uczeń/nauczyciel/trener/instruktor  zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych,

b) uczeń/nauczyciel/trener/instruktor, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

5.3.2. Uczeń może być przyprowadzany na zajęcia pozalekcyjne i z nich odbierany przez opiekunów bez objawów chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych.

Więcej…
 
Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii PDF Drukuj Email
środa, 02 września 2020 07:19

Minister Edukacji Narodowej, Minister Infrastruktury oraz Główny Inspektor Sanitarny przygotowali wspólny list dotyczący bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły. W liście podkreślili m.in., że zarówno uczniowie korzystający z komunikacji publicznej, jak i szkolnych autobusów są zobowiązani do zasłaniania nosa i ust.

Załącznikiem do listu są Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. Zostały one opracowane przez Ministerstwo Infrastruktury wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym. W wytycznych zostały wymienione obowiązki, jakie leżą po stronie pasażera, kierowcy i obsługi pojazdu oraz przedsiębiorcy w czasie korzystania z transportu zbiorowego.

List oraz wytyczne w załącznikach do pobrania: list_men_mi_gis.pdf >>> wytyczne_gis.pdf >>>

 
Wytyczne dla rodziców i uczniów kl. I-VIII - aktualizacja PDF Drukuj Email
poniedziałek, 31 sierpnia 2020 09:17

4.1. Wytyczne dla rodziców

4.1.1.   Do Szkoły Podstawowej nr 23  może uczęszczać:

- uczeń zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych,

- uczeń, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

Objawy wskazujące na infekcję dróg oddechowych:

 • podwyższona temperatura ciała,
 • ból głowy i mięśni,
 • ból gardła,
 • kaszel,
 • duszności i problemy z oddychaniem,
 • uczucie wyczerpania,
 • brak apetytu....
Więcej…
 
Wytyczne dla rodziców oddziałów przedszkolnych PDF Drukuj Email
poniedziałek, 31 sierpnia 2020 08:18

Wytyczne dla rodziców dzieci oddziałów przedszkolnych

4.1. Do oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej nr 23  może uczęszczać:

- uczeń zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych,

- uczeń, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

Objawy wskazujące na infekcję dróg oddechowych:

 • podwyższona temperatura ciała,
 • ból głowy i mięśni,
 • ból gardła,
 • kaszel,
 • duszności i problemy z oddychaniem,
 • uczucie wyczerpania,
 • brak apetytu....
Więcej…
 
Regulamin rekrutacji - ODDZIAŁ SPORTOWY Ia od 2022/2023 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Dyrektor SP23   

Osoby zainteresowane oddziałem sportowym pływackim od klasy pierwszej w roku szkolnym 2022/2023 prosimy o zapoznanie się z treścią zarządzenia Dyrektora SP23 oraz bardzo szczegółowym regulaminem rekrutacji:

1. zarządzenie,
2. regulamin.

 

Więcej informacji - zakładka: Rekrutacja 2022/2023. Zapraszamy!

Poprawiony: piątek, 06 maja 2022 11:49
 
Pomoc dla Kajetana PDF Drukuj Email
czwartek, 16 kwietnia 2020 09:24

Kajetan jest uczniem klasy 5 naszej szkoły. W sobotę 11 kwietnia około 13.00 zaczął się palić dom w którym mieszkał razem z mamą i babcią. Mama wynosiła rzeczy z płonącego budynku, a chłopiec w tym czasie zadzwonił po straż pożarną i zaalarmował przejeżdżających ludzi. Pożar postępował tak szybko, że strażakom niewiele udało się uratować. Dom nadaje się tylko do rozbiórki. Obecnie rodzina mieszka w budynku OSP.

Bardzo prosimy o wsparcie Kajetana i jego rodziny.

Pieniądze na nowy dom rodzina zbiera tutaj: https://zrzutka.pl/pomockajetanowi

Pomoc materialną zgłoście tutaj: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Wszystkie najnowsze informacje na temat akcji pomocowej znajdziecie tutaj:https://www.facebook.com/groups/1074414442944373/

Jeżeli chcecie wspomóc duchowo, prosimy o zamieszczenie na swoim profilu na Facebooku zdjęcia z kartką: #PomocKajetanowi lub wyślijcie takie zdjęcie na Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. z dopiskiem "Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku/ wizerunku mojego dziecka ................................................ do celów akcji #PomocKajetanowi."

Chcemy z Waszych zdjęć utworzyć kronikę wsparcia dla rodziny.

 

Dziękujemy za Wasze wsparcie.

 
Pory roku w zerówce PDF Drukuj Email
środa, 09 lutego 2022 12:18

Tęsknimy za wiosną, a Wy? Zima taka długa, zimna, ciemna...no marudzimy już trochę na tą zimę.
Nasze szkolne zerowiaki mają jednak inne zdanie: WSZYSTKIE pory roku są piękne i potrzebne.
Zobaczcie, co przygotowali z paniami Hanią Manel i Małgosią Bałandą????
https://www.youtube.com/watch?v=yJz6Ebvlwws

 
<< pierwsza < poprzednia 51 52 53 54 55 56 57 58 59 następna > ostatnia >>

Strona 59 z 59