Dzisiaj jest sobota, 11 Lip 2020
Znajdujesz sie w:     Home
Zmiany organizacyjne od 1 września 2019r. PDF Drukuj Email

Komunikat 10/7/2019 Dyrektora SP23 z dnia 25 lipca 2019r.
dotyczący zmian organizacyjnych od dnia 1 września 2019r.

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję o zmianach organizacyjnych od 1 września 2019r. uwzględniających potrzeby szkoły a przede wszystkim dobro naszych uczniów, prawidłową realizację podstawy programowej, zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy, optymalne wykorzystanie zasobów szkolnych Obejmują one:

 

1. Zmianę godzin lekcyjnych, przerw międzylekcyjnych oraz przerw na spożycie posiłków przez naszych uczniów i dzieci "0", tj.

Nr lekcji          Godz.  Uwagi

1          7:30- 8:15

2          8:20- 9:05       Przerwa śniadaniowa

3          9:15-10:00

4          10:05-10:50

5          10:55-11:40    Przerwa obiadowa

6          11:55-12:40    Przerwa obiadowa

7          13:00-13:45

8          13:50-14:35

9          14:40-15:25

10        15:30-16:15

11        16:20- 17:05

W/w zmiany w stosunku do bieżącego roku szkolnego są podyktowane tzw. siatką godzin uczniowskich. W naszej szkole reforma oświatowa a przede wszystkim ograniczona ilość dostępnych sal lekcyjnych wymusza konieczność wprowadzenia kolejnej godziny lekcyjnej w tygodniowym planie nauczania. W  przeciwnym wypadku – tj. na dotychczasowych zasadach - niemożliwe będzie ułożenie planu lekcji. Dodatkowe godziny, które należy wpisać w plan oddziałów klasowych wynikają wprost z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. Praktycznie, w większości oddziałów klasowych naszej szkoły w tym roku szkolnym planowane są kolejne (obowiązkowe, zgodnie z rozporządzeniem) godziny lekcyjne. Uwzględniając przede wszystkim dobro ucznia, niemożliwe jest wydłużenie lekcji do godz. 18.00, które skutkowałoby np. nadmiernym zmęczeniem uczniów, zbyt  późną porą kończenia zajęć, a także rozpoczynania konsultacji i zebrań z rodzicami o godzinę później niż dotychczas.

2. Organizację świetlicy szkolnej: Pomieszczenia świetlicowe dla dzieci korzystających z zajęć opiekuńczych zostaną wygospodarowane w budynku szkoły, w salach nr 3 i 4, bezpośrednio przy głównym wejściu do budynku szkoły.

3. Szatnie dla wszystkich naszych uczniów klas I-VIII będą się znajdować na parterze w budynku szkoły.

4. Dla uczniów klas IV-VIII, w kolejności przydzielając od klas najmłodszych tj. 4, 5, 6... przewidziane będą indywidualne szafki na podręczniki i inne materiały-przybory szkolne, umiejscowione w szkolnych korytarzach.

Korzystanie z takiej szafki będzie nieodpłatne i dobrowolne, jednakowoż wymagana będzie kaucja na pokrycie kosztów eksploatacji i uszkodzeń. Szczegółowe informacje będą podane Państwu w terminie późniejszym.

5. Organizację oddziałów przedszkolnych w pomieszczeniach na I piętrze obiektów sportowych SP23. Szatnia dla dzieci "0" będzie umiejscowiona również na terenie tych obiektów.

 

Liczę na Państwa zrozumienie i dalszą życzliwą współpracę

Kamil Dąbrowski
Dyrektor SP23