Dzisiaj jest środa, 27 Sty 2021
Znajdujesz sie w:     Home Biblioteka REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ PDF Drukuj Email
 1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.

 2. Wypożyczanie książek jest bezpłatne.

 3. Z biblioteki można korzystać w wyznaczonych dniach i godzinach.

 4. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres dwóch tygodni. W wyjątkowych sytuacjach można uzyskać przesunięcie terminu zwrotu o następne dwa tygodnie. Ponadto uczeń może wypożyczyć podręczniki na okres całego roku szkolnego.

 5. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad i konkursów mają prawo do wypożyczenia większej liczby książek jednorazowo.

 6. Książki z księgozbioru podręcznego, czasopisma i kasety udostępniane są na miejscu.

 7. Osoby korzystające z czytelni wpisują się do zeszytu odwiedzin czytelni.

 8. Wykorzystane materiały należy odnieść na ustalone miejsce.

 9. Wypożyczone książki należy szanować ; dostrzeżone uszkodzenia zgłaszać bibliotekarzowi.

 10. W przypadku zgubienia lub zniszczenia książki należy ją odkupić.

 11. Wypożyczone książki muszą zostać zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego.

 12. W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem do rozliczenia się z biblioteką.

 13. W pomieszczeniach biblioteki należy zachować ciszę i spokój, nie jeść i nie bawić się.

   

Procedura wypożyczania podręczników i przekazania materiałów ćwiczeniowych w Szkole Podstawowej nr 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie

 1. Biblioteka szkolna gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne, oraz rozprowadza je we współpracy z wychowawcami klas i nauczycielami przedmiotowymi.

 2. Czynności związane z zakupem do biblioteki podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych wykonuje dyrektor szkoły.

 3. Biblioteka:

  • Rejestruje podręczniki i materiały edukacyjne przeznaczone do wypożyczania uczniom w rejestrze uproszczonym biblioteki, zgodnie z ogólnymi zasadami ewidencji materiałów bibliotecznych.

  • Wypożycza nieodpłatnie podręczniki i materiały edukacyjne mające postać papierową poprzez zapis na indywidualnym koncie bibliotecznym ucznia na okres maksymalnie 1 roku szkolnego.

  • Dokonuje oceny stanu oddanych podręczników pod kątem ich przydatności do dalszego użytkowania i w razie stwierdzenia zniszczenia/zgubienia podręcznika kieruje informację do rodziców .

  • Przekazuje uczniom za pośrednictwem wychowawców materiały ćwiczeniowe, które nie podlegają ewidencji bibliotecznej i obowiązkowi zwrotu.

 1. Wychowawcy klas lub nauczyciele przedmiotu odbierają z biblioteki komplety ćwiczeń dla klasy i potwierdzają odbiór podpisem na liście.

 2. Rodzice ucznia potwierdzają własnoręcznym podpisem fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym.

 3. Uczeń obowiązany jest:

  • Obłożyć wypożyczone podręczniki oraz podpisać je w miejscu do tego przeznaczonym.

  • Dbać o dobry stan wypożyczonych podręczników i materiałów edukacyjnych, w szczególności nie pisać w nich, nie wyrywać kartek, chronić przed zalaniem i zniszczeniem.

  • Zwrócić wypożyczone podręczniki i materiały biblioteczne najpóźniej tydzień przed zakończeniem roku szkolnego.

  • W wypadku odejścia ze szkoły zwrócić wypożyczone podręczniki najpóźniej w ostatnim dniu nauki w szkole.

 1. W wypadku nie oddania podręcznika / materiału edukacyjnego lub zniszczenia go w sposób wykraczający poza przeciętne zużycie książki, a w szczególności w wypadku : zalania książki, rozdarć, napisów w książce, braku kartek, silnego zabrudzenia lub pogniecenia, zagubienia dołączonej płyty lub mapy, zagubienia lub zniszczenia części z kompletu rodzice pokrywają koszty jego zakupu:

  • Szczegółowych informacji o sposobie dokonania zwrotu kosztów podręcznika i wysokości kosztu zakupu udziela biblioteka szkolna.

  • Koszt podręcznika należy zwrócić poprzez wpłatę na rachunek szkoły , w treści przelewu wpisując tytuł i oznaczenie części podręcznika.

  • Kopię dowodu wpłaty należy dostarczyć do biblioteki, bądź przesłać na adres mailowy : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dnia zakończenia zajęć w danym roku szkolnym; stanowi ona podstawę rozliczenia ucznia z biblioteką ,

  • Rodzic nie ponosi kosztu za zgubienie lub zniszczenie podręcznika, jeśli jest to ostatni rok jego użytkowania.

 1. Po zakończeniu cyklu użytkowania podręczniki podlegają kasacji zgodnie z ogólnymi zasadami ewidencji zbiorów bibliotecznych.