Dzisiaj jest środa, 27 Paź 2021
Znajdujesz sie w:     Home
Odbiór świadectw w dniu 26 czerwca 2020 r. PDF Drukuj Email

Szanowni Państwo, Rodzice i Uczniowie SP 23!

Uprzejmie informujemy, że w dniu zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych można odebrać świadectwo i/lub nagrody, dyplomy bezpośrednio kontaktując się z wychowawcą klasy, zgodnie z przedstawionym poniżej zarządzeniem Pana Dyrektora. Mimo, ze na bieżąco Wychowawcy klas informują Państwa o wszelkich ustaleniach, prosimy o zapoznanie się z treścią zarządzenia.

Zarządzenie nr 55/2019/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 23 w Lublinie z dnia 8 czerwca 2020 r.

 

w sprawie określenia trybu i terminu odbioru świadectw w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 3 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z dnia 18 maja 2018 r.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 658 z późn. zm.)
zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Świadectwa będą wydawane w dniu 26 czerwca 2020r. wg ustalonego poniżej harmonogramu w budynku szkoły przy ul. Podzamcze 9 w Lublinie przez wychowawców klas Szkoły Podstawowej nr 23 z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa (m.in. zakryte usta i nos-maseczki, dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu itp.).
  2. Uczniowie lub rodzice uczniów indywidualnie zgłaszają się z własnym długopisem po wcześniejszym uzgodnieniu dokładnej godziny z wychowawcą klasy.
  3. Harmonogram odbierania świadectw:
    1. klasy 0 - wejście od strony krytej pływalni w godz. 8.00-10.00,
    2. klasy I-VIII - wejście od ul. Podzamcze:

 

Klasa

Sala

Godz.

Ia

7

8.00-10.00

Ib

10

8.00-10.00

Ic

6

8.00-10.00

Id

5

8.00-10.00

 

 

 

IIa

9

10.30 – 12.30

IIb

9

8.00-10.00

IIc

7

10.30 – 12.30

 

 

 

IIIa

6

10.30 – 12.30

IIIb

5

10.30 – 12.30

IIIc

8

8.00-10.00

IIId

10

10.30 – 12.30

 

 

 

IVa

46

8:30 – 10:30

IVb

34

8:30 – 10:30

 

 

 

Va

29

8:30 – 10:30

Vb

49

11:00 – 13:00

Vc

50

11:00 – 13:00

Vd

49

8:30 – 10:30

Ve

45

11:00 – 13:00

Vf

32

8:30 – 10:30

 

 

 

VIa

31

8:30 – 10:30

VIb

48

11:00 – 13:00

VIc

47

8:30 – 10:30

VId

35

11:00 – 13:00

VIe

43

11:00 – 13:00

 

 

 

VIIa

46

11:00 – 13:00

VIIb

43

8:30 – 10:30

VIIc

47

11:00 – 13:00

VIId

31

11:00 – 13:00

 

 

 

VIIIa

29

11:00 – 13:00

VIIIb

30

8:30 – 10:30

VIIIc

32

11:00 – 13:00

VIIId

35

8:30 – 10:30

 

 

 

§ 2

  1. Po terminie wymienionym w §1 świadectwa można będzie odbierać w sekretariacie szkoły po uprzednim indywidualnym ustaleniu daty i godziny. W tym celu należy kontaktować się z Sekretariatem na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub tel. 81 444 44 08.

§ 3

  1. Uczeń albo rodzic ucznia (opiekun prawny) odbiera świadectwo potwierdzając ten fakt podpisem w prowadzonej przez szkołę ewidencji wydanych świadectw.
  2. Uczniowie klas VIII odbierają Dyplom Absolwenta, zaś wyróżnieni uczniowie klas I-VIII odbierają także nagrody.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

/-/ Kamil Dąbrowski

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 23
im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie