Dzisiaj jest niedziela, 20 Sty 2019
Znajdujesz sie w:     Home Rekrutacja do klas "1"
REKRUTACJA do klas pierwszych PDF Drukuj Email

 

Adres witryny kandydata:

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/lublin

lub kliknij w obrazek obok

 

 

Terminy postępowania zgłoszeniowego i rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych

na rok szkolny 2018/2019

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019 do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin, kandydaci do klas pierwszych mogą realizować naukę w oddziałach:
a)  ogólnodostępnych,
b)  integracyjnych.

1. Zgłoszenia do szkół podstawowych z określonym obwodem

________________________________________________________________________

Termin: od 12 lutego 2018 r. do 23 lutego 2018 r.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia.

Podpisany przez rodziców wniosek zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie szkoły podstawowej.
Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, które ubiegają się o przyjęcie do szkoły ogólnodostępnej stosują się do zasad określonych powyżej.

________________________________________________________________________

Termin: 2 marca 2018r., godz. 12:00

Publikacja list kandydatów, którzy zgłosili się do szkoły obwodowej. ________________________________________________________________________

2. Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu danej szkoły

Termin: od 5 marca 2018 r,. godz. 8:00 do 14 marca 2018r., godz. 14:00
Rekrutacja na wolne miejsca: złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. ________________________________________________________________________

Termin: 16 marca 2018r., godz. 12:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. ________________________________________________________________________

Termin: 16 marca 2018r. do 21 marca 2018r., godz. 12:00

Potwierdzenie w sekretariacie szkoły chęci podjęcia nauki w klasie I poprzez złożenie dokumentu „Potwierdzenia woli zapisania kandydata do szkoły” ________________________________________________________________________

Termin: 22 marca 2018r., godz. 14:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ________________________________________________________________________

Uwaga: Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca będą prowadziły tylko te szkoły, które po zapisach kandydatów zamieszkałych w obwodzie danej szkoły będą dysponowały jeszcze wolnymi miejscami.

Każdy z kandydatów może złożyć tylko jeden wniosek: zgłoszeniowy albo rekrutacyjny tzn., iż kandydaci, którzy będą przystępowali do rekrutacji na wolne miejsca poza obwodem swojej szkoły nie składają w swoich szkołach obwodowych wniosku zgłoszeniowego /Informacja dotyczy szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Lublin/.

_______________________________________________________________________

Szczegółowe terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego reguluje Zarządzenie Prezydenta Miasta Lublin.

Kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin reguluje

Uchwała Nr 681/XXVI/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji będą dostępne na stronie https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/szkoly-i-placowki/rekrutacja-do-szkol-i-placowek/rekrutacja-do-szkol-podstawowych/

 

Wnioski o przyjęcie do klas IV i VII szkół podstawowych powstałych z przekształcenia gimnazjów.

Rodzice uczniów szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Lublin, w której są zorganizowane co najmniej dwa oddziały klasy III, mogą składać wnioski o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej, prowadzonej przez Gminę Lublin, powstałej z przekształcenia gimnazjum, do klasy IV w roku szkolnym 2018/2019.

Rodzice uczniów szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Lublin, którzy w roku szkolnym 2017/2018 ukończą klasę VI, mogą składać wnioski o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej, prowadzonej przez Gminę Lublin, powstałej z przekształcenia gimnazjum, do klasy VII w roku szkolnym 2018/2019.

________________________________________________________________________

Termin składania wniosków: do 16 marca 2018r., godz. 12:00

Wnioski kierowane do dyrektora szkoły podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum należy składać bezpośrednio w sekretariacie danej szkoły. ________________________________________________________________________

Termin: 22 marca 2018r., godz. 14:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych ________________________________________________________________________

Lista szkół podstawowych powstałych z przekształcenia gimnazjum prowadzących rekrutację do klas III i VII

  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Konarskiego, ul. Kunickiego 116

  • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Króla Władysława Łokietka, ul. Smyczkowa 3

  • Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Pawła II, ul. Elektryczna 51

  • Szkoła Podstawowa nr 16 im. Fryderyka Chopina, ul. Poturzyńska 2

  • Szkoła Podstawowa nr 18 im. Macieja Rataja, ul. Długosza 8

  • Szkoła Podstawowa nr 19 im. Józefa Czechowicza, ul. Szkolna 6

  • Szkoła Podstawowa nr 33 im. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej,
    ul. Pogodna 19

  • Szkoła Podstawowa nr 57 im. Jana Kochanowskiego, ul. Zygmunta Krasińskiego