Dzisiaj jest niedziela, 23 Lut 2020
Znajdujesz sie w:     Home Rekrutacja do klas "1"
REKRUTACJA do klas pierwszych PDF Drukuj Email

Terminy postępowania zgłoszeniowego i rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych

prowadzonych przez Gminę Lublin na rok szkolny 2019/2020

1. Rekrutacja dla uczniów zamieszkałych w obwodzie odbywać się będzie od 4 do 15 marca 2019 r.

Obwód Szkoły Podstawowej nr 23 im. Olimpijczyków Polskich

2. Rekrutacja dla uczniów zamieszkałych poza obwodem będzie trwać od 25 marca od godz. 8.00 do 2 kwietnia 2019 r. do godz. 14.00.

Szczegółowe terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego reguluje Zarządzenie nr 151/1/2019 Prezydenta Miasta Lublin.

3. Rekrutacja do pierwszej klasy pierwszej sportowej w dyscyplinie pływanie - szczegółowe informacje - kliknij tutuaj


Adres witryny kandydata:

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/lublin

lub kliknij w obrazek obok

 

 

1. Zgłoszenia do szkół podstawowych z określonym obwodem

Termin: od 4 marca 2019 r. do 15 marca 2019 r.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia.

Podpisany przez rodziców wniosek zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie szkoły podstawowej.
Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, które ubiegają się o przyjęcie do szkoły ogólnodostępnej stosują się do zasad określonych powyżej.

Publikacja list kandydatów, którzy zgłosili się do szkoły obwodowej będzie miała miejsce:
Termin: 22 marca 2019 r. o godz. 12:00.

2. Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu danej szkoły

Termin: od 25 marca 2019 r., godz. 8:00 do 2 kwietnia 2019 r., godz. 14:00
Rekrutacja na wolne miejsca wymaga złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (szczegóły poniżej).

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych nastąpi 4 kwietnia 2019 r. o godz. 12:00.

Od 4 kwietnia 2019 r. od godz. 12:00 do 9 kwietnia 2019 r. do godz. 12:00 należy potwierdzić w sekretariacie szkoły chęć podjęcia nauki w klasie I poprzez złożenie dokumentu „Potwierdzenia woli zapisania kandydata do szkoły”.

12 kwietnia 2019 r., o godz. 13:00 nastąpi podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Uwaga: Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca będą prowadziły tylko te szkoły, które po zapisach kandydatów zamieszkałych w obwodzie danej szkoły będą dysponowały jeszcze wolnymi miejscami.

Każdy z kandydatów może złożyć tylko jeden wniosek: zgłoszeniowy albo rekrutacyjny tzn., iż kandydaci, którzy będą przystępowali do rekrutacji na wolne miejsca poza obwodem swojej szkoły, nie składają w swoich szkołach obwodowych wniosku zgłoszeniowego. /Informacja dotyczy szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Lublin/.

Wnioski zgłoszeniowe i rekrutacyjne dostępne są na stronie kandydata: www.rekrutacja.sp.lublin.eu