Dzisiaj jest wtorek, 07 Kwi 2020
Znajdujesz sie w:     Home Stypendia
stypendia
program stypendialny PDF Drukuj Email

Program wspierania na terenie Lublina edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.

Uchwała nr 362/X/2019 Rady Miasta Lublin >>>

Uchwała nr 363/X/2019 Rady Miasta Lublin >>>

 
Stypendia - wypłaty PDF Drukuj Email

Szanowni Państwo,
od dnia 13 grudnia można odbierać stypendia socjalne
w Banku Pekao S.A. przy ul. Królewskiej 1
(obok Bramy Krakowskiej)

 
Stypendia szkolne 2019/2020 PDF Drukuj Email

STYPEDNIUM SZKOLNE
2019/2020

Informacje wstępne:

1.Możliwość ubiegania się o pomoc materialną dotyczy uczniów szkół, zamieszkałych na terenie  Miasta Lublin, którzy nie ukończyli 24 roku życia.   
W przypadku ubiegania się o stypendium dla 6 letniego dziecka, powinno być uczniem I klasy szkoły podstawowej.    

2. Wnioskodawcą powinien być :           
-  rodzic (prawny opiekun) – w wypadku ucznia niepełnoletniego;       
-  uczeń  - jeśli ukończył w chwili składania wniosku 18 lat;          
-  w szczególnych przypadkach dyrektor szkoły.

3. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń , w którego rodzinie dochód na osobę
nie przekracza 528 zł netto przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej 1
z poniżej wymienionych okoliczności:           
- bezrobocia,         
- niepełnosprawności, 
- ciężkiej lub długotrwałej choroby,          
- wielodzietności,           
- braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,        
- alkoholizmu lub narkomanii,         
- rodziny niepełnej,       
-zdarzenia losowego (rozumianego jako nagłe, niespodziewane, pojedyncze i niezależne
od człowieka zdarzenie wywołane przyczynami zewnętrznymi, których nie można było przewidzieć. Zdarzenia losowe mogą być spowodowane przez siły przyrody i przez działania ludzi).

4. Aktualny wzór wniosku oraz wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny można otrzymać u psychologa/pedagoga w godzinach pracy, w sekretariacie szkoły. Wymienione załączniki znajdują się na stronie szkoły: wniosek_2019.pdf i osw_o_dochodzie.pdf jak również na stronie Urzędu Miasta https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/dla-ucznia/stypendia-szkolne/

5. Kompletne wnioski o przyznanie stypendium wraz ze stosownymi załącznikami będą przyjmowane do 16 września 2019r. (poniedziałek) w godzinach pracy psychologa/pedagoga oraz w czwartki i w piątki w godzinach od 13.10 do 14.10
w gabinecie psychologa/pedagoga.