Dzisiaj jest czwartek, 18 Lip 2019
Znajdujesz sie w:     Home Stypendia
stypendia
Stypendia - wypłaty PDF Drukuj Email

Informujemy, że wypłaty stypendiów będą realizowane około 17 kwietnia 2019r.

 
Stypendia szkolne PDF Drukuj Email

Psycholog szkolny zaprasza rodziców, opiekunów prawnych, uprawnionych  w roku szkolnym 2018/2019 do pobierania stypendium,  do złożenia  faktur lub/i rachunków, w godzinach pracy psychologa szkolnego. Istnieje możliwość wypłaty stypendium za miesiące: styczeń i luty 2019 r.
Po sprawdzeniu i zatwierdzeniu faktur/rachunków, kwota  za ww. miesiące, zostanie przelana na podane wcześniej konto lub autowypłata.

 
Edukacyjny program stypendialny PDF Drukuj Email

Edukacyjny program stypendialny – to program wsparcia finansowego dla uzdolnionych uczniów, który pozwoli rozwijać ich talenty i zainteresowania organizowany przez Fundację PRE. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem na stronie https://fundacjapre.pl/projekty/edukacyjny-program-stypendialny/ i złożenia dokumentów - czas do 1 kwietnia 2019 r.

 
Stypendia - decyzje PDF Drukuj Email

Zapraszamy rodziców, opiekunów prawnych, po odbiór decyzji dotyczących przyznania stypendium szkolnego w roku szkolnym 2018/2019, w godzinach pracy pedagoga, od dnia 20 listopada (wtorek) do dnia 29 listopada 2018r. (czwartek)..

 
Stypendia 2018/2019 PDF Drukuj Email

Stypendia szkolne w roku szkolnym 2018/2019

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, w którego rodzinie dochód na osobę nie przekracza 514 zł netto – stypendium od września, jeśli dochód na jedną osobę jest między 514 a 528 zł - wtedy stypendium będzie przyznane od października,

przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej 1 z poniżej wymienionych okoliczności:

· bezrobocia,

· niepełnosprawności,

· ciężkiej lub długotrwałej choroby,

· wielodzietności,

· braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

· alkoholizmu lub narkomanii,

· rodziny niepełnej,

· zdarzenia losowego (rozumianego jako nagłe, niespodziewane, pojedyncze i niezależne od człowieka zdarzenie wywołane przyczynami zewnętrznymi, których nie można było przewidzieć. Zdarzenia losowe mogą być spowodowane przez siły przyrody i przez działania ludzi. Przykładowo za takie zdarzenia uważa się np. kradzieże, włamania, zniszczenie domu wskutek pożaru czy zalanie wodą, nieszczęśliwe wypadki powodujące uszczerbek na zdrowiu).

Bardzo ważna informacja!

Z dniem 1 października 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. 2018 poz. 1358).

W związku z powyższym od 1 października br. będzie obowiązywać kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie w wysokości 528 zł oraz kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego w wysokości 308 zł.

Oznacza to, że od 1 października 2018 r. kryterium dochodowe wynosić będzie dla osoby w rodzinie nie 514 zł a 528 zł. w przypadku dochodu pomiędzy 514,01 zł a 528,00 zł stypendium szkolne przysługiwać będzie od miesiąca października.

Druki wniosków i oświadczeń można otrzymać u pedagoga szkolnego lub w sekretariacie szkoły.

Wymienione druki znajdują się również na stronie Urzędu Miasta w zakładce-lublin.eu/e-urzad/opisy-uslug/wydzial-oswiaty-i-wychowania/udzielanie-pomocy-materialnej-o-charakterze-socjalnym-dla-uczniow-i-sluchaczy-zamieszkalych-na-terenie-miasta-lublin.

Wszystkie rubryki koloru białego powinny być wypełnione czytelnie przez wnioskodawcę. Jeżeli niektóre z nich nie dotyczą wnioskodawcy, należy napisać „nie dotyczy”.

Wypełnione wnioski należy składać u pedagoga szkolnego do 17 września włącznie – Termin nieprzekraczalny!

 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2