Dzisiaj jest środa, 19 Sty 2022
Znajdujesz sie w:     Home Rada Rodziców SP 23
Rada Rodziców
Szanowni Państwo PDF Drukuj Email
środa, 13 października 2021 10:34

Na rok 2021/2022 zaproponowaliśmy, jak co roku, możliwość wsparcia działań Rady Rodziców w postaci dobrowolnych wpłat na konto.

nr_konta_bankowego_Rada_Rodziców_SP_23 67 1020 3150 0000 3302 0002 9967 tytuł: Wpłata_na co_oznaczenie klasy

Chciałabym, aby byli Państwo świadomi, że w innych lubelskich placówkach szkolnych, ten sam budżet działalności Rady Rodziców jest wspierany w kwocie np. 100 zł na rok, natomiast same wpłaty są realizowane naprawdę liczne.

Myślę, że wszyscy Rodzice/Opiekunowie rozumieją, że ta kwota jest wykorzystywana na potrzeby dzieci i młodzieży.

Kwota, tzw. Komitetu rodzicielskiego, w naszej szkole to 40 zł na rok.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o uiszczanie tej kwoty, ponieważ wspierając RR dajecie, temu organowi działającemu przy placówce szkolnej możliwość zorganizowania czegoś ciekawego dla Waszych dzieci lub wsparcia docelowego naszej szkoły, również dla dobra Waszych dzieci.

Chcę Państwu przekazać, że z tego budżetu zrealizowano w zeszłym roku szkolnym różne drobne inwestycje związane z uatrakcyjnieniem pobytu dzieci w szkole. Były też różne inne drobne wydatki związane z kreatywnym wspieraniem funkcjonowania szkoły. działania RR to różnego rodzaju dyplomy, nagrody w konkursach, książki na zakończenie roku szkolnego dla dzieci posiadających wysokie wyniki w nauce, zakup lub dofinansowanie zakupu niezbędnego sprzętu użytkowanego w szkole itp.

Ponieważ 2019/2020 był rokiem pod znakiem nauki zdalnej, to zarówno wydatki, jak i wpłaty na rzecz RR były stosunkowo niewielkie.

 

Szanowni Państwo,

W przeliczeniu na 10 miesięcy roku szkolnego wypada to 4 zł na miesiąc, więc jest to naprawdę skromna kwota z Państwa miesięcznego budżetu domowego.

Te dobrowolne wpłaty można dokonywać w dowolnym momencie roku szkolnego, w postaci mniejszych kwot, np 5 zł, 10 zł, 20 zł.

Informuję również, że jeżeli w naszej placówce uczy się kilkoro Państwa dzieci, to kwoty wynoszą:

1e dziecko - 40 zł/rok

2e dziecko - 25 zł /rok

3e i kolejne dziecko - symboliczna kwota 1 zł [aby móc odnotować dobrą wolę rodziców/opiekunów]

 

* Przypominam również, że w rozdziale VII punkt 4 Regulaminu Rady Rodziców, są jasno opisane zasady określające, w jaki sposób można wydatkować, zebrane na Komitet Rodzicielski w obrębie klasy, pieniądze oraz to, że im większe wpłaty z klasy są realizowane, tym większa kwota pod koniec roku będzie zwrócona na potrzeby tej klasy pod koniec roku szkolnego.

* Zapraszam do zapoznania się z ww Regulaminem dostępnym na stronie www szkoły.

* Wpłaty w obrębie klasy zbiera chętna osoba z Oddziałowej rady klasowej, tj z Trójki klasowej_Skarbnik.

Zapraszamy do wpłacania pieniędzy bezpośrednio na konto Rady Rodziców. W tytule wpłaty należy określić z której klasy pochodzi wpłata.

* Zebrane pieniądze można również wpłacić w Sekretariacie szkoły, do pani Sekretarki, która wystawia dokument KP na poczet wpłaconych pieniędzy, oraz wpłaca otrzymane pieniądze na konto.

* Na konto Rady Rodziców wpłacacie również Państwo opłatę obowiązkową na poczet funkcjonowania ŚWIETLICY w kwocie 25 zł/semestr lub 50 zł / rok.

W świetlicach cały czas organizowane są zajęcia plastyczne rozwijające kreatywność, dzieci biorą udział w konkursach tematycznych, grach i zabawach plastycznych.

Opiekunowie organizujący te ciekawe zajęcia kupują niezbędne materiały, aby każde chętne dziecko miało możliwość wykonania pracy plastycznej lub rozwijającej kreatywność. Opiekunowie dbają, aby dzieci miały dostęp do interesujących gier i zabawek oraz filmów z bajkami i filmami odpowiednimi dla różnych grup wiekowych, po to, aby czas spędzony w świetlicy dla każdego z dzieci był czasem świetnie wykorzystanym, by było interesująco w grupie rówieśniczej.

:-) Mam nadzieję, że zechcecie Państwo wpłacać opłatę na komitet rodzicielski, abyśmy mieli szersze możliwości zadbania o Wasze/Nasze dzieci i młodzież :-)

pozdrawiam Blanka Kutnik, Przewodnicząca Rady Rodziców 2021/2022

 
Skład Rady Rodziców 2021/2022 PDF Drukuj Email
środa, 13 października 2021 10:27
Skład osobowy Rady Rodziców przy szkole Podstawowej nr 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie w roku szkolnym 2021/2022
 • Prezydium Rady Rodziców:
 • Blanka Kutnik - kl. 7c, 8b – przewodniczący
 • Michał Pielecki- kl. 8d – wiceprzewodniczący
 • Katarzyna Iskra - 1a, 4a – wiceprzewodnicząca
 • Jarosław Golba - 7b - wiceprzewodniczący
 • Magda Góra - kl. 7c - skarbnik

Członkowie:

(lista sporządzona w trakcie pierwszego zebrania RR, na podstawie obecności konkretnych członków)

 • Małgorzata Lis - Surówka - kl. 1b
 • Sylwia Czaplińska - kl. 5c
 • Sylwia Olech - kl. 4b
 • Katarzyna Dziki -Michalska - kl. 5d
 • Katarzyna Kowalczyk - kl. 7e
 • Anna Malicka - kl. 4c
 • Justyna Hałas - kl. 3c
 • Krzysztof Warda - kl. 1c
 • Małgorzata Adamczyk - kl. 8c
 • Joanna Zarzycka-Stankiewicz - kl. 3a
 • Bogumiła Kwasowiec-Pietroń - kl. 5a
 • Izabela Czarnecka - kl. 3b
 • Katarzyna Barcikowska - kl. 7f
 • Marta Jurek - kl. 2a
 • Katarzyna Grabowska - kl 7a
 • Agnieszka Wojczuk - kl. 2c
 • Iwona Szafran - kl. 0a
 • Izabela Parulska - kl. 3d

Oddziałów w szkole mamy 31, wliczając dwa oddziały klas zerowych, tzw. zerówki. Zapraszam wszystkich Państwa do czynnego udziału w organizowanych zebraniach oraz wspierania wszelkich inicjatyw wynikających z działalności Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 23 w Lublinie.

 
Dzień piżamy PDF Drukuj Email
piątek, 08 października 2021 10:58

logoZ przyjemnością informujemy, że Rada Rodziców działająca przy naszej SP nr 23 w Lublinie, w ramach poparcia działalności Fundacji "Gdy liczy się czas" postanowiła włączyć się w organizowany Dzień Piżamy - który będzie miał miejsce wkrótce na terenie naszej placówki (15 października 2021 r.).
Decyzją naszą jest wsparcie tej akcji, poprzez przekazanie na rzecz Fundacji darowizny w kwocie wynoszącej symboliczną złotówkę, w imieniu każdego ucznia naszej szkoły, czyli kwotę 674,00 PLN.

Kwota ta jest symboliczną, bo przecież każdy z Państwa może przekazać środki poprzez dziecko w Dniu Piżamy.

Kwota będzie przekazana na konto Fundacji z budżetu Rady Rodziców, który funkcjonuje dzięki Państwa wpłatom.

Zapraszamy wraz z Koordynatorami Akcji na terenie szkoły, do włączenia się do świętowania obchodów Dnia Zdrowia i Solidarności z Chorymi Dziećmi.

https://gdyliczysieczas.com/

 
Ubezpieczenia 2020/2021 PDF Drukuj Email
piątek, 25 września 2020 11:57

Szanowni Państwo,

Podaję do informacji, co następuje:

 1. Rada Rodziców szkoły, nie ma obowiązku polecania, pośredniczenia, ani sugerowania, którą z firm ubezpieczeniowych macie Państwo wybrać;
 2. Oferty cenowe oraz treści warunków polis wielu firm są dostępne w internecie.
 3. Najważniejszym priorytetem dla Każdego Rodzica powinno być i jest bezpieczeństwo dziecka/ci. W związku z czym każdy z nas, rodziców/opiekunów jest świadom, że na nowy rok szkolny 2020/21, który już się rozpoczął, dziecko/ci muszą być ubezpieczone.
 4. Do końca września 2020 r każdy z nas dorosłych, powinien ubezpieczyć dziecko/dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej, bądź przedszkola.
 5. Każda z firm, której oferta dostępna jest na rynku, również w internecie, prezentuje w sposób czytelny i łatwo dostępny ofertę, która na pewno spełni wszelkie wymagania uczniów i rodziców, którzy chcą chronić swoje dziecko

W odpowiedzi na wystosowane zapytania, informuję również, że zebranie RR SP nr 23 w nowym roku szkolnym odbędzie się dopiero w październiku. Termin będzie podany do wiadomości zgłoszonym członkom RR oraz wywieszony na tablicy informacyjnej na terenie szkoły.

Podawanie jakichkolwiek informacji przez nowo-wybranych lub kontynuujących stanowisko, członków Trójek klasowych, dotyczących zawierania formy ubezpieczenia lub informowanie, że polecane dane firm ubezpieczeniowych będą podane na stronie szkoły są raczej bezpodstawne, i stanowią informację indywidualną.

Rada Rodziców SP nr 23, w poprzednim roku 2019/20:

 1. sugerowała zawieranie umów bez pośredniczenia pracowników szkoły oraz wybieranie form indywidualnego ubezpieczenia w formie tradycyjnej lub całkowicie zdalnej;
 2. podawała informację z prośbą o nie korzystanie z pośrednictwa pracowników Sekretariatu Szkoły w celu przedłożenia jakichkolwiek dokumentów.

Szkoła, jako placówka, nie musi i nie powinna, zwłaszcza w obecnej sytuacji, pośredniczyć w zawieraniu umów ubezpieczeniowych. Jeżeli decydujecie się państwo, na np. kontynuację wybranej w poprzednim roku szkolnym 2019/20 formy ubezpieczenia, lub zawieracie nowe, indywidualne lub grupowe umowy ubezpieczenia, proszę o stosowanie kontaktu bezpośrednio z agentami danych firm.

Chcąc jednak odnieść się do Państwa pytań, poniżej przesyłam link do stron www, gdzie w prosty i łatwy sposób, całkowicie on-line, każdy rodzic może indywidualnie ubezpieczyć swoje dziecko/dzieci. Przystąpienie do ubezpieczenia odbywa się drogą elektroniczną.*** Rodzic samodzielnie dokonuje rejestracji dziecka za pośrednictwem Internetu, wybiera dogodny wariant ubezpieczenia, opłaca składkę oraz otrzymuje pakiet dokumentów droga mailową.

***Kolejność jest przypadkowa i absolutnie nie sugeruje polecania wg kolejności zamieszczenia linków:

 1. https://www.nnw1.sug-ubezpieczeni.pl/
 2. https://bezpieczny.pl/
 3. http://www.gamaubezpieczen.pl/
 4. https://www.szkolnaagencja.pl/
 5. http://www.nau.pl/
 6. http://www.bezpieczneubezpieczenia.pl/
 7. https://w3.signal-iduna.pl/e-policy/pl/nnwmajatek/link?rauNbr=11494170/P&polNbr=381914
 8. https://twojedziecko.aviva.pl/start?token=2AC478C76584075B46592B250C5202D233A4C2E2
 9. http://www.ubezpieczeniazdalnie.pl/

z poważaniem, Blanka Kutnik,

Przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły podstawowej nr 23,im.Olimpijczyków Polskich w Lublinie

 

 

 
Rada Rodziców 2018/2019 PDF Drukuj Email
Skład osobowy Rady Rodziców przy szkole Podstawowej nr 23
im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie w roku szkolnym 2018/2019

Prezydium Rady Rodziców:
Blanka Kutnik - kl. 5b, 8c – przewodniczący
Łukasz Ejtel - kl. 7d – wiceprzewodniczący
Marta Geworgjan - kl. 7c – sekretarz

Członkowie:
Marta Jurek - kl. 3a
Andrzej Sar - kl. 5b,8c
Aldona  Drzewiecka - kl. 4f
Izabela Czarnecka - kl. 0a
Agnieszka Bednarz - kl. 4d
Dagmara Pocialik - kl. 4e
Anna Minakowska – kl.b

Komisja Rewizyjna:

Agnieszka Jaszczewska - kl. 4a, 7a – przewodnicząca
Członkowie:
Żaneta Pomiankiewicz - kl. 2b
Jarosław Golba – kl.4d

Pozostali członkowie:
Marzena Babkiewicz – kl.0b
Sławomir Lisowski – kl.1a
Sylwia Olech – kl.1b
Anna Zbirańska –kl.1c
Aneta Koch –kl.2a
Krzysztof  Basiński – kl.2c
Magdalena Panasiuk – kl.2d
Agnieszka Radzikowska-Jeżewska – kl.4b
Katarzyna Kowalczyk – kl.4e
Grażyna Joachimowicz – kl.5a, 6b
Patrycja Gubańska – kl.5d
Dagmara Pocialik – kl.5e
Ewelina Pracoń – kl.6a
Renata Jedrzejewska – kl.6d
Paweł Czarnecki - kl. 1a
Edyta Pudło - kl. 1d
Katarzyna Kryk - kl. 2b
Małgorzata Siewierska - kl. 3b
Sylwia Paszko - kl. 3e
Grażyna Joachimowicz - kl. 4a, 5b
Ewelina Pracoń - kl. 5a
Agnieszka Bednarz - kl. 5c
Iwona Żydek - kl. 5d
Anna Minakowska - kl. 6b
Barbara Jasińska - kl. 6c
Monika Konczalska - kl. 7a
Krzysztof Warda - kl. 7b

 
Strona 1 z 3