Dzisiaj jest środa, 08 Kwi 2020
Znajdujesz sie w:     Home EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
Egzamin ósmoklasisty
Próbny egzamin ósmoklasisty PDF Drukuj Email
piątek, 27 marca 2020 11:52

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych.

Zainteresowani uczniowie będą mogli skorzystać od 30 marca do 1 kwietnia br.

Arkusze do egzaminu próbnego

Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Terminy publikacji materiałów

Materiały zostaną opublikowane na stronach CKE oraz OKE w następujących terminach:

• 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski;

• 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka;

• 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

Wskazane jest, aby uczniowie – po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE – rozwiązali zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w ustalonej przez nauczyciela formie, np.

• w pliku w edytorze tekstów;

• na wydruku – należy jednak pamiętać, że nie każdy uczeń dysponuje w domu drukarką;

• korzystając z karty odpowiedzi, która będzie zamieszczona na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo albo odręcznie);

• na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.

 

Proponujemy również, aby uczniowie przesłali swoje rozwiązania do nauczycieli (np. emailem w formie uzupełnionych plików lub zdjęć poszczególnych kartek rozwiązań), którzy – korzystając ze szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań – będą mogli te odpowiedzi sprawdzić i ocenić oraz przekazać uczniom informację zwrotną. Oceny za testy będą wpisane z wagą 0 i będą miały charakter wyłącznie informacyjny dla ucznia i rodzica.

 
Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej PDF Drukuj Email

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 16marca 2020r. dotycząca materiałów dla ósmoklasistów.

Drogie Ósmoklasistki, Drodzy Ósmoklasiści,od 16 do 25 marca, w dni powszednie, znajdziecie – na naszej stronie oraz na stronach internetowych wszystkich okręgowych komisji egzaminacyjnych – zestawy zadań, które możecie wykorzystać jako element powtórki przed egzaminem ósmoklasisty.

Strona główna CKE https://cke.gov.pl/

Pełna treść informacji do pobrania: Komunikat_dyr_CKE.pdf

 
Informacje o egzaminie PDF Drukuj Email

PODSTAWOWE INFORMACJE O EGZAMINIE:
1.    Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
2.    Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty:
a.    język polski
b.    matematykę
c.    język obcy nowożytny, którego uczeń uczy się w szkole.
3.    Egzamin ósmoklasisty z każdego przedmiotu jest przeprowadzany innego dnia.    Pierwszego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut. Drugiego dnia jest przeprowadzany egzamin z matematyki, który trwa 100 minut. Trzeciego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut.
4.    Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

1. język polski – 21 kwietnia 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
2. matematyka – 22 kwietnia 2020 r. (środa) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

 
Informacja dla rodziców i uczniów PDF Drukuj Email
czwartek, 28 lutego 2019 00:00

1. Szanowni Państwo, przekazujemy kluczowe informacje o egzaminie ósmoklasisty:

a. Harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

Terminy główne:

21 kwietnia godz. 9:00– j. polski

22 kwietnia godz. 9:00– matematyka

23 kwietnia godz. 9:00– j. obcy

 

W dniach egzaminów uczniowie przychodzą do szkoły na godzinę 8:30

Termin dodatkowy:

1 -3 czerwca 2020, godz. 9:00

Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych oraz uczniowie, którym przerwano lub unieważniono egzamin w terminie głównym.

 

b. Struktura egzaminu

Uczniowie zdają pisemne egzaminy z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Język obcy uczniowie mogą wybrać spośród języków, których uczą się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć.

Czas trwania poszczególnych egzaminów wynosi:

Język polski 120 minut (wydłużony do 180 minut)

Matematyka 100 minut (wydłużony do 150 minut)

Język obcy 90 minut (wydłużony do 135 minut)

Do czasu pracy nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut). Ten czas nie dotyczy uczniów, którzy mają w dostosowaniach nieprzenoszenie odpowiedzi na kartę odpowiedzi (uczniowie z dysleksją).

 

c. Zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (przebieg egzaminu każdego dnia):

  • losowanie numeru stolika, przy którym uczeń będzie pracował;
  • kodowanie arkusza egzaminacyjnego – uczniowie wpisują kod ucznia (literka klasy i nr z dziennika) oraz PESEL zdającego. Uczniowie naklejają również naklejki przygotowane przez OKE dla każdego ze zdających indywidualnie.
  • sprawdzanie kompletności arkusza egzaminacyjnego – przed przystąpieniem do pracy uczniowie oglądają arkusz pod kątem jakości druku (czy wszystkie strony są zadrukowane w sposób czytelny)
  • rozpoczynanie pracy z arkuszem - po otrzymaniu pozwolenia od nauczyciela
  • zgłaszanie konieczności skorzystania z toalety – uczeń zgłasza taki fakt przez podniesienie ręki, członek zespołu nadzorującego podchodzi do zdającego i wyraża zgodę na opuszczenie sali. Czas nieobecności ucznia nie wpływa na wydłużenie jego czasu pracy z arkuszem i jest odnotowywany w protokole.
  • zasady oddawania arkusza egzaminacyjnego po zakończeniu pracy – uczeń zgłasza fakt zakończenia pracy przez podniesienie ręki. Wychodzi z sali dopiero po uzyskaniu zgody członka zespołu nadzorującego.

d. Sposób zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz dodatkowy czas (5 minut) przeznaczony na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi: instrukcja dotycząca sposobu zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz nanoszenia poprawek na karcie odpowiedzi i w zeszycie zadań egzaminacyjnych będzie również zamieszczona w arkuszu egzaminacyjnym.

Zaznaczanie odpowiedzi na karcie odpowiedzi polega na zamalowaniu kratki z odpowiedzią. Nanoszenie poprawek polega na otoczeniu kółkiem niepoprawnej odpowiedzi oraz zamalowaniu kratki z poprawną odpowiedzią.

 

e. Obowiązuje zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej sali

 

f. Przybory i materiały, które zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej;

Podczas egzaminów zdający może korzystać z następujących przyborów:

długopis nieścieralny z czarnym tuszem

linijka na egzaminie z matematyki

Na egzaminie ósmoklasisty nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników.

 

g. Należy pamiętać o konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu

h. Istnieje możliwość wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez OKE zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 

2. Na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl, w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty) dostępne są:

  1. informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019
  2. przykładowe arkusze egzaminacyjne
  3. arkusze próbne.

3. Wyniki egzaminu poznają 19 czerwca 2020 r., a zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu otrzymają 26 czerwca 2020 r.

 
Egzamin informacje ogólne PDF Drukuj Email

Kuratorium Oświaty w Lublinie zachęca do zapoznania się z materiałami dotyczącymi egzaminów ósmoklasistów.

https://kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=9686

 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2