Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych Drukuj
sobota, 09 maja 2020 13:03

Szanowni Państwo Rodzice Ósmoklasistów,

Informuję Państwa, że na podstawie § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.), postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych (liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia) będzie przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów będą podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W związku z tym 11.05 kandydaci nie będą mieli możliwości logowania się na swoje konta i wyboru preferencji. Zachęcamy do zapoznania się z dostępną w systemie ofertą edukacyjną szkół ponadpodstawowych.

Przypominamy, iż w bieżącym roku szkolnym kandydat do klasy I szkoły ponadpodstawowej, której organem prowadzącym jest Miasto Lublin może wybrać trzy szkoły i dowolną liczbę oddziałów w danej szkole.

Kandydaci do klasy międzynarodowej, klas dwujęzycznych i klas sportowych w wybranych szkołach muszą przystąpić do sprawdzianu kompetencji językowych lub sprawdzianu sprawności fizycznej. Terminy sprawdzianów będą dostępne na stronach poszczególnych szkół po opublikowaniu harmonogramu rekrutacji przez Ministra Edukacji Narodowej.

Wybierając szkołę techniczną lub branżową kandydat zobowiązany jest wykonać badania przydatności do zawodu, które wykonywane są bezpłatnie, na podstawie skierowania wydanego przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy. Skierowanie na badania kandydaci otrzymają w szkole macierzystej.

Jednocześnie informujemy, że na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.gov.pl) trwają konsultacje społeczne projektu harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.