Odkrywamy talenty Drukuj

Uczniowie z klasy 4d oraz kilka osób z klasy 4e bierze udział w całorocznym projekcie "Młodzi zdolni z Lublina". Działaniami objęci są też rodzice dzieci – w ramach zajęć z psychologiem mogli dowiedzieć się jak utalentowane są ich dzieci i jak te zdolności rozwijać. Młodzi geniusze z naszej szkoły mogli dowiedzieć o swoich mocnych stronach oraz zintegrować się podczas zajęć dodatkowych. Natomiast podczas ferii rozwijaliśmy nasze zdolności uczestnicząc w zajęciach z robotyki.

To doskonała okazja do rozwinięcia kompetencji informatycznych i technicznych młodych konstruktorów. Zajęcia z robotyki to również szansa na kształcenie twórczego myślenia oraz wyobraźni przestrzennej, które pozwalają lepiej zrozumieć świat przedmiotów ścisłych. Każdy uczestnik samodzielnie spróbował swoich sił w konstruowaniu i programowaniu robotów. Dodatkowe, aktywne formy nauki pozwoliły dokładniej zrozumieć matematykę, informatykę oraz technikę, dlatego dzięki warsztatom z robotyki uczniowie lepiej radzą sobie z codziennymi lekcjami. Samodzielne wykonanie z pozoru trudnych projektów konstrukcyjnych sprawiło uczniom wiele satysfakcji i radości oraz zdecydowanie umocniło ich wiarę we własne możliwości.

To jeszcze nie koniec naszych działań. Teraz młodzi zdolni podejmują pracę w grupach na rzecz szkoły. Pod koniec roku przedstawimy swoje osiągnięcia podczas dnia talentów na jednej z lubelskich uczelni. Trzymajcie za nas kciuki:). Zdjęcia z zajęć w GALERII >>>

Koordynator projektu Agnieszka Walczak