List od Dyrektora Szkoły na zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych Drukuj

Kochani Absolwenci i Uczniowie, Szanowni Rodzice! Drodzy Nauczyciele i Pracownicy Szkoły.

Dzień zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych jest z pewnością okazją do podsumowania i podziękowania za wspólnie spędzony czas i współpracę w roku szkolnym 2019/2020.

 

Drodzy Absolwenci, dziś po raz ostatni przekraczacie próg naszej szkoły. Przez osiem lat byliście jej chlubą. Wasze zaangażowanie w naukę, w liczne akcje i zdobywanie jak najwyższych wyników sprawiały, że odnosiliście sukcesy pod okiem i kierunkiem Waszych nauczycieli - przewodników. To oni niejednokrotnie inspirowali Was do udziału w nich i wytyczali właściwe ścieżki. Jest to także moment, by powiedzieć im: dziękuję!...

 

 

Gratuluję Wam udziału w akcjach, uroczystościach, szkolnych wydarzeniach a przede wszystkim licznych sukcesów, które odnosiliście na przestrzeni tych lat, m.in. w ogólnopolskich i wojewódzkich konkursach, dziedzinach wiedzy i z przedmiotów artystycznych. Z pewnością przyczyniliście się do poprawy jakości pracy naszej podstawówki i jej promocji w lokalnym środowisku i mieście! Wasze starania, sukcesy i emocje, które przeżywaliśmy wspólnie sprawiały, że nasza praca miała sens. Życzę Wam, abyście dokonując nowych wyborów obierali właściwą ścieżkę dalszego rozwoju, kariery zawodowej i spotkali nowych przyjaciół, swoje miłości i niech spełnią się Wasze najskrytsze marzenia! :)

Kochani Uczniowie, większość z Was zostaje z nami na co najmniej kolejny rok. Będziecie dalej mogli rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania w naszej pięknej i bardzo dobrze wyposażonej szkole. Znów od września będziecie mogli rozwijać się poprzez udział w licznych zajęciach pozalekcyjnych przedmiotowych, artystycznych, treningi pływackie na jednej z najlepszych w naszym województwie szkolnych pływalni, umiejętności koszykarskie, siatkarskie, z tenisa stołowego, rugby i wiele innych. Nasi pełni empatii nauczyciele i zawsze gotowe Wam pomagać panie pedagog i psycholog z pewnością będą dalej dla Was zaufanym wsparciem. W tym pięknym dniu gratuluję Wam odnoszonych sukcesów, licznych wygranych konkursów i udziału w nich. Dziękuję za Wasze zaangażowanie i pozytywną odpowiedź na nasze liczne propozycje i inspiracje. Życzę Wam, aby czas wakacji był czasem odpoczynku i relaksu, bogatym w bardzo miłe doświadczenia. :)

Szanowni Rodzice, kieruję słowa podziękowania za konstruktywną współpracę z pracownikami niepedagogicznymi, nauczycielami i dyrekcją szkoły. Szczególne słowa wdzięczności za Wasze zaangażowanie i wsparcie, jakim obdarzyliście swoje dzieci - naszych uczniów – podczas zdalnej pracy i kształcenia na odległość. Dziękuję za Wasz czas, cierpliwość, współpracę z wychowawcami i nauczycielami. Za wspólne poszukiwanie najlepszych rozwiązań i kreatywność, za wielokrotnie okazywane zrozumienie w nagle zmieniającej się szkolnej rzeczywistości.

Słowa wdzięczności kieruję również do Nauczycieli i pozostałych Pracowników szkoły. Za rzetelną pracę, zaangażowanie, kreatywne rozwiązywanie problemów, poszukiwanie najlepszych rozwiązań w pracy zdalnej i tworzenie jak najlepszych i bezpiecznych warunków pracy i nauki w szkole. Doceniamy wysiłek, jaki Państwo włożyli w przekazywanie wiedzy i możliwie utrzymywany jak najlepszy kontakt z uczniami i ich rodzicami.

 

W imieniu całej dyrekcji SP 23 życzę wszystkim bezpiecznych, zdrowych, słonecznych  pełnych pozytywnych wrażeń wakacji!

 

Kamil Dąbrowski
Dyrektor Szkoły