Zasady korzystania z krytej pływalni obowiązujące od 21 września 2020 r. Drukuj

Zasady korzystania z krytej pływalni 
obowiązujące od 21 września 2020 r. związane z bezpieczeństwem i minimalizowaniem ryzyka zakażenia wirusem powodującym chorobę covid-19.

1. Zakaz wejścia dla osób chorych.

2. Każdy wchodzący na teren krytej pływalni przy wejściu do obiektu, ma obowiązek dezynfekcji rąk i wpisania się w Rejestrze wejść /wyjść.

3. Dzieci w grupach zorganizowanych rejestruje instruktor/nauczyciel, zgodnie z załącznikiem nr 9, i przekazuje pracownikowi szatni. Instruktor/nauczyciel posiada przy sobie listę „szybkiego kontaktu z rodzicami”.

4. Dorośli użytkownicy basenu  mają obowiązek noszenia osłon nosa i usta w przestrzeniach ogólnodostępnych.

5. Opiekun dziecka wchodzi tylko do „STREFY RODZICA”. Opiekun ma prawo wejść do szatni z dzieckiem do lat 7, aby pomóc przebrać, ubrać i wysuszyć mu się.

6. Zakazuje się wstępu na teren krytej pływalni  rodzicom/opiekunom i innym osobom, które nie korzystają z usługi obiektu.


7. Ograniczony został pobyt w obiekcie do czasu pływania i przebierania się. Szkoła nie organizuje poczekalni.

8. Prosimy rodziców o przyprowadzanie dzieci na 15 minut przed rozpoczęciem zajęć oraz odbieranie bezpośrednio po zakończonych zajęciach.

9. Podczas korzystania z hali basenowej nie ma obowiązku noszenia osłon nosa i ust.

10. Pomiędzy osobami stojącymi w kolejce, w szatni, przebieralni, w toaletach, pod natryskami należy zachować dystans społeczny.

11. Pamiętaj o obowiązkowej i starannej kąpieli oraz umyciu całego ciała pod natryskiem przed wejściem do hali basenowej.

12. Szkoła nie organizuje poczekalni dla rodziców/ opiekunów dzieci uczestniczących w zajęciach. W związku z tym, rodzice/ opiekunowie po przyprowadzeniu dzieci i pomocy im w przebraniu się opuszczają budynek szkoły; i odbierają je bezpośrednio po zakończonych zajęciach.

13. Rodzice/opiekunowie  mogą wejść na teren szatni pływalni SP23 (przy zachowaniu wszelkich procedur bezpieczeństwa, w tym stosowania osłony ust i nosa) w celu pomocy w przebraniu/ ubraniu się dzieciom do lat 7. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy rodzice/ opiekunowie także korzystają z pływalni.

14. Trybuny zostały wyłączone z użytkowania.

15. Osoby będące w szatni przebierają się i przechodzą na plażę, tam czekają na ławeczkach i czekają na sygnał ratownika/instruktora na wejście do wody. W tym czasie osoby wychodzące z wody przechodzą do szatni.

16. Drzwi wejściowe na teren pływalni są zamykane i otwierane 15 minut przed zajęciami.

 

Liczymy na zrozumienie i dobrą współpracę z Państwem.