Informacja dotycząca rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych Drukuj
poniedziałek, 04 maja 2020 11:06

Informacja dla rodziców dzieci w wieku 3-6 lat, którzy złożyli wniosek o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2020/2021.

Dnia 4 maja 2020 r. o godz. 12.00 zostanie podana do wiadomości informacja o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu dziecka do placówki. Informacja taka zostanie przesłana do Państwa na adres e-mail podany we wniosku i będzie także widoczna w systemie, po zalogowaniu na swoje konto.

Dla kandydatów zakwalifikowanych, kolejnym krokiem w procesie rekrutacji będzie potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do przedszkola. Potwierdzanie woli będzie miało miejsce w dniach 4-8 maja br.

Pełna treść informacji wraz z plikami do pobrania na stronie Urzędu Miasta Lublin.

https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/aktualnosci/informacja-dotyczaca-rekrutacji-do-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych,469,1082,1.html