Dzisiaj jest niedziela, 03 Gru 2023
Znajdujesz sie w:     Home Doradztwo zawodowe
Doradztwo zawodowe
Zawodowy strzał w 10 - spotkanie z Lubelskim Kuratorem Oświaty PDF Drukuj Email
Wpisany przez Dyrektor SP23   

Informujemy Państwa, że w Lubelski Kurator Oświaty w ramach „Zawodowego strzału w 10” podejmuje kolejne działanie służące wsparciu rodziców uczniów klas VIII w zakresie wyboru dalszego etapu kształcenia i procesu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych pt. „Wspierająca rola rodziców w wyborze drogi kształcenia”.
Spotkanie on-line ze specjalistami w tej dziedzinie odbędzie się dnia 9 lutego 2022 r. (środa) o godz. 17.00.

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmY1OTk1ZmMtYmIyMS00N2JmLTlmZTktNjBjYjZiOTAyN2Q1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e006472f-3211-4ea2-a7c6-ebaa0cb3af78%22%2c%22Oid%22%3a%22d180fcff-1206-43fe-b5b5-8134a79f6b96%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=aPoprawiony: wtorek, 08 lutego 2022 15:41
 
INFORMACJE POMOCNE PRZY WYBORZE SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ PDF Drukuj Email
środa, 02 czerwca 2021 06:46

zawodyPrzypominam o możliwości korzystania z przydatnej w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych Platformie współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin „Stawiamy na zawodowców"https://zawodowcy.lublin.eu/.

 

Polecam również następujące cenne źródła informacji pomocne przy planowaniu swojej ścieżki edukacyjno-zawodowej:

 

PRZYPOMINAJKA: Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol

Katarzyna Bukowska-Pietrzyk
Psycholog szkolny i doradca zawodowy

 
Oferty edukacyjne szkół PDF Drukuj Email
środa, 02 czerwca 2021 00:00

Oferta edukacyjna Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lublinie

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o ofercie edukacyjnej Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublinie na rok szkolny 2021/2022. Na podanych stronach znajdziecie Państwo szczegółowe informacje na temat tej oferty.
https://zawodowcy.lublin.eu/event/lubelskie-centrum-ksztalcenia-1
https://zawodowcy.lublin.eu/facility/lubelskie-centrum-ksztalcenia-za
http://lckziu.pl/?page_id=3492

Poniżej znajdują się również ulotki informacyjne o zawodach, w których kształci Technikum Mechaniczne i Branżowa Szkoła Wielozawodowa I Stopnia w Lubelskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lublinie.

Ulotki do pobrania: LCKZIU 2021.pdf (2522KB) i LCKZIU 2021 spawalnictwo.pdf (2328KB)

 

Oferta edukacyjna Zespołu Szkól nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o ofercie edukacyjnej Zespołu Szkól nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie na rok szkolny 2021/2022.

Zespół Szkół nr 1im. Władysława Grabskiego w Lublinie mieści się w samym centrum miasta (tuż obok Zamku Lubelskiego) przy ulicy PODWALE 11.

W naszej szkole znajdują się 2 jednostki pedagogiczne: XV Liceum Ogólnokształcące i Technikum Ekonomiczno-Handlowe.

Na rok szkolny 2021/2022, szkoła proponuje przyszłym uczniom następujące klasy/zawody:

Poniżej znajduje się link do Zdalnych Dni Otwartych, gdzie można dowiedzieć się więcej o szkole, poszczególnych klasach i zawodach: https://zs1.lublin.eu/dniotwarte1.html

Dodatkowe informacje dotyczące Rekrutacji znajdziecie Państwo po linkiem: https://zs1.lublin.eu/rekrutacja/

Informacja o szkole znajduje się również na Platformie zawodowej Miasta Lublin https://zawodowcy.lublin.eu/

 

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. T. Kościuszki w Lublinie

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o ofercie edukacyjnej Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. T. Kościuszki w Lublinie na rok szkolny 2021/2022.

To jedyna szkoła w Lublinie kształcąca na kierunkach:  technik transportu kolejowego, elektroenergetyk transportu szynowego, spedytor, logistyk. Kształcimy też na kierunkach:  technik mechatronik i  technik informatyk, a od roku szkolnego 2021/2022 rozpoczynamy naukę na nowym  kierunku: technik robotyk.

Wirtualny spacer po szkole jest dostępny pod linkiem:

http://www.zstk.edu.pl/aktualnosci/wirtualny-spacer-po-zstk

Poniżej znajduje się ulotka promocyjna szkoły wraz z informacjami o zawodach, w których kształci ZSTK w Lublinie.

Ulotka do pobrania: ZSTK 2021.pdf (4049KB)

 
Zawodowy strzał w10! PDF Drukuj Email
piątek, 19 marca 2021 07:50

logo akcjiInformujemy Państwa, że w ramach akcji „Zawodowy strzał w10!” planowane jest kolejne działanie służące pomocy w wyborze dalszego etapu kształcenia dla przyszłych absolwentów szkół podstawowych oraz promocji szkół kształcących w zawodach w województwie lubelskim – „Tydzień zawodów – czas na strzał w 10!”.
W ramach tej akcji Uczniowie i ich Rodzice będą mieli możliwość skontaktowania się telefonicznego z doradcami zawodowymi, którzy będą w określonych godzinach dyżurowali pod wskazanymi niżej numerami telefonów.
Rodzice i Uczniowie będą mieli możliwość porozmawiania z wykwalifikowanymi doradcami zawodowymi o zasadach dokonywania wyboru szkoły, ofercie szkół i zawodów w naszym województwie oraz upewnić się w dokonanych już wyborach. W razie szczegółowych pytań o kształcenie w poszczególnych zawodach czy szkołach doradcy będą kierowali zainteresowanych do konkretnych szkół. W indywidualnych przypadkach doradcy zawodowi będą podawali kontakt do poradni psychologiczno-pedagogicznej będącej w rejonie szkoły, do której uczęszcza uczeń. Zarówno w szkołach jak i poradniach pełnić będą dyżury osoby kompetentne, które będą mogły wspierać zainteresowanych i odpowiadać na pytania.
Proponowana Państwu sieć wsparcia będzie funkcjonowała przez tydzień – od 22 do 26 marca 2021 r., w godzinach:
•    od 10.00 do 15.00 – w poniedziałek, wtorek i środę (22-24.03.2021 r.),
•    od 12.00 do 17.00 – w czwartek i piątek (25-26.03.2021 r.).
Numery telefonów, przy których będą dyżurowali doradcy zawodowi:
1)    81 747 35 26
2)    500 303 388
3)    509 731 851
4)    81 5341010
5)    815853106
6)    82 5664110
Rodzice i Uczniowie mogą także dzwonić w tym tygodniu bezpośrednio do szkół kształcących w zawodach, wykorzystując kontakt podany w informatorze o szkołach ponadpodstawowych województwa lubelskiego na rok szkolny 2021/2022 https://www.kuratorium.lublin.pl/informator.php

Pełny tekst zaproszenia Lubelskiego Kuratora Oświaty do pobrania: list_lko_do_ uczniow_i_rodzicow.pdf (111KB)