Dzisiaj jest czwartek, 28 Wrz 2023
Znajdujesz sie w:     Home BHP w czasie koronawirusa
BHP w czasie pandemii
Edukacja zdalna w klasie 0b - Komunikat 15/2021/2022 z dnia 25.11.2021 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Dyrektor SP23   

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 23 im. Olimpijczyków w Lublinie informuje, że na mocy paragrafu 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu z dnia 31.12.2002 (Dz. U.2020 poz. 1604) po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, zawiesza zajęcia stacjonarne w oddziale przedszkolnym:

 • 0b  w okresie 26.11-2.12.2021r.,

ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną i możliwe zagrożenie zdrowia uczniów i pracowników szkoły.

Uczniowie realizują zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem form i metod kształcenia na odległość z wykorzystaniem szkolnej platformy edukacyjnej.

W przypadku nie posiadania lub zagubienia dostępu do indywidualnego konta dziecka prosimy o bezpośredni kontakt z panią dyr. Renatą Kwiatosz: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Kamil Dąbrowski
Dyrektor Szkoły

Poprawiony: wtorek, 07 grudnia 2021 15:59
 
Edukacja zdalna w klasie 1a - Komunikat 14/2021/2022 z dnia 24.11.2021 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Dyrektor SP23   

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 23 im. Olimpijczyków w Lublinie informuje, że na mocy paragrafu 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu z dnia 31.12.2002 (Dz. U.2020 poz. 1604) po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, zawiesza zajęcia stacjonarne w oddziale:

 • 1a w okresie 25.11-3.12.2021r.,

ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną i możliwe zagrożenie zdrowia uczniów i pracowników szkoły.

Uczniowie realizują zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem form i metod kształcenia na odległość z wykorzystaniem szkolnej platformy edukacyjnej.

W przypadku nie posiadania lub zagubienia dostępu do indywidualnego konta ucznia prosimy o bezpośredni kontakt z panią dyr. Renatą Kwiatosz: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Kamil Dąbrowski
Dyrektor Szkoły

Poprawiony: środa, 15 grudnia 2021 21:52
 
Edukacja zdalna w klasie 4a - Komunikat 13/2021/2022 z dnia 24.11.2021 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Dyrektor SP23   

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 23 im. Olimpijczyków w Lublinie informuje, że na mocy paragrafu 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu z dnia 31.12.2002 (Dz. U.2020 poz. 1604) po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, zawiesza zajęcia stacjonarne w oddziale:

 • 4a w okresie 24-29.11.2021r.,

ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną i możliwe zagrożenie zdrowia uczniów i pracowników szkoły.

Uczniowie realizują zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem form i metod kształcenia na odległość z wykorzystaniem szkolnej platformy edukacyjnej.

W przypadku nie posiadania lub zagubienia dostępu do indywidualnego konta ucznia prosimy o bezpośredni kontakt z panią dyr. Renatą Kwiatosz: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Kamil Dąbrowski
Dyrektor Szkoły

Poprawiony: wtorek, 07 grudnia 2021 16:00
 
Wytyczne dla rodziców i uczniów IX 2021 PDF Drukuj Email
czwartek, 02 września 2021 00:00

Przekazujemy Państwu procedury, które obowiązują na terenie szkoły od 1.09.2021r. Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi dla rodziców i uczniów opracowanymi na podstawie zaleceń MEiN, GIS i MZ  oraz o przestrzeganie ich. Pamiętajmy, iż zdrowie i bezpieczeństwo to priorytety, które musimy mieć Wszyscy szczególnie na uwadze.

Procedura dotycząca działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycznych przeciwepidemicznych MEN, MZ, i GIS z dn. 02 sierpnia 2021 r. dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek obowiązująca w Szkole Podstawowej nr 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie

Pliki do pobrania: wytyczne_dla_rodzica_2021.pdf (563 KB), wytyczne_dla_ucznia_2021.pdf (334 KB)

Rodziców prosimy o dostarczenie wychowawcom podpisanego załącznika nr 1. >>> zal_1_do_procedur.pdf (336 KB)

Szczegółowe informacje dotyczące każdej z klas wychowawcy przekażą na pierwszym zebraniu oraz przez dziennik elektroniczny.

 
KLAUZULA INFORMACYJNA PDF Drukuj Email
poniedziałek, 05 października 2020 06:32

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej, jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy dane osobowe gromadzone w związku prowadzeniem ewidencji pobytu na terenie jednostki a także o przysługujących Państwu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem ewidencji pobytu na terenie jednostki jest Szkoła Podstawowa nr 23 im. Olimpijczyków Polskich dane adresowe ul Podzamcze 9  20-126 Lublin
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub pisemnie na adres Administratora danych;
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia ewidencji pobytu osób na terenie jednostki.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym tj. utrzymania bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w okresie występowania epidemii koronawirusa COVID-19 (art. 6. ust.1 lit e RODO w zw. z art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).
 5. Podanie danych osobowych nie stanowi wymogu ustawowego, niemniej jednak ich niepodane uniemożliwi Pani/Panu wstęp na teren jednostki.
 6. Odbiorcami danych osobowych mogą być: Powiatowa Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną
  w Lublinie ul. Uniwersytecka 12, 20-029 Lublin
 7. Dane osobowe nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w szczególności nie będą podlegać profilowaniu.
 8. Pani/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 9. Dane będą przechowywane przez okres 30 dni
 10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

a. prawo dostępu do danych osobowych,
b. prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych,
c. prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;
d. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
e. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

 
Wytyczne dla zajęć pozalekcyjnych PDF Drukuj Email

5.3. Wytyczne dla zajęć pozalekcyjnych

5.3.1. Na zajęcia pozalekcyjne może przychodzić tylko:

a) uczeń/nauczyciel/trener/instruktor  zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych,

b) uczeń/nauczyciel/trener/instruktor, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

5.3.2. Uczeń może być przyprowadzany na zajęcia pozalekcyjne i z nich odbierany przez opiekunów bez objawów chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych.

Więcej…
 
Zasady korzystania z krytej pływalni obowiązujące od 21 września 2020 r. PDF Drukuj Email
piątek, 18 września 2020 12:46

Zasady korzystania z krytej pływalni 
obowiązujące od 21 września 2020 r. związane z bezpieczeństwem i minimalizowaniem ryzyka zakażenia wirusem powodującym chorobę covid-19.

1. Zakaz wejścia dla osób chorych.

2. Każdy wchodzący na teren krytej pływalni przy wejściu do obiektu, ma obowiązek dezynfekcji rąk i wpisania się w Rejestrze wejść /wyjść.

3. Dzieci w grupach zorganizowanych rejestruje instruktor/nauczyciel, zgodnie z załącznikiem nr 9, i przekazuje pracownikowi szatni. Instruktor/nauczyciel posiada przy sobie listę „szybkiego kontaktu z rodzicami”.

4. Dorośli użytkownicy basenu  mają obowiązek noszenia osłon nosa i usta w przestrzeniach ogólnodostępnych.

5. Opiekun dziecka wchodzi tylko do „STREFY RODZICA”. Opiekun ma prawo wejść do szatni z dzieckiem do lat 7, aby pomóc przebrać, ubrać i wysuszyć mu się.

6. Zakazuje się wstępu na teren krytej pływalni  rodzicom/opiekunom i innym osobom, które nie korzystają z usługi obiektu.


7. Ograniczony został pobyt w obiekcie do czasu pływania i przebierania się. Szkoła nie organizuje poczekalni.

8. Prosimy rodziców o przyprowadzanie dzieci na 15 minut przed rozpoczęciem zajęć oraz odbieranie bezpośrednio po zakończonych zajęciach.

9. Podczas korzystania z hali basenowej nie ma obowiązku noszenia osłon nosa i ust.

10. Pomiędzy osobami stojącymi w kolejce, w szatni, przebieralni, w toaletach, pod natryskami należy zachować dystans społeczny.

11. Pamiętaj o obowiązkowej i starannej kąpieli oraz umyciu całego ciała pod natryskiem przed wejściem do hali basenowej.

12. Szkoła nie organizuje poczekalni dla rodziców/ opiekunów dzieci uczestniczących w zajęciach. W związku z tym, rodzice/ opiekunowie po przyprowadzeniu dzieci i pomocy im w przebraniu się opuszczają budynek szkoły; i odbierają je bezpośrednio po zakończonych zajęciach.

13. Rodzice/opiekunowie  mogą wejść na teren szatni pływalni SP23 (przy zachowaniu wszelkich procedur bezpieczeństwa, w tym stosowania osłony ust i nosa) w celu pomocy w przebraniu/ ubraniu się dzieciom do lat 7. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy rodzice/ opiekunowie także korzystają z pływalni.

14. Trybuny zostały wyłączone z użytkowania.

15. Osoby będące w szatni przebierają się i przechodzą na plażę, tam czekają na ławeczkach i czekają na sygnał ratownika/instruktora na wejście do wody. W tym czasie osoby wychodzące z wody przechodzą do szatni.

16. Drzwi wejściowe na teren pływalni są zamykane i otwierane 15 minut przed zajęciami.

 

Liczymy na zrozumienie i dobrą współpracę z Państwem.

 
Wytyczne dla użytkowników Biblioteki - od 1 września 2020 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Dyrektor SP23   
poniedziałek, 07 września 2020 15:30

4.3. Wytyczne dla użytkowników Biblioteki

4.3.1. Zaleca się zachęcanie użytkowników do korzystania z dostępnych zasobów on-line. W celu zapewnienia bezpiecznej obsługi użytkowników rezerwowanie zbiorów odbywa się z zachowaniem dystansu społecznego.

4.3.2. Odbiór zarezerwowanych książek, materiałów odbywa się po otrzymaniu wiadomości zwrotnej od biblioteki.

4.3.3. Rodzice/ opiekunowie korzystający z biblioteki Szkoły Podstawowej Nr 23 mają obowiązek zasłaniania ust i nosa za pomocą maseczek lub okrycia wierzchniego typu szalik oraz dezynfekcji rąk /założenia rękawiczek jednorazowych (szkoła nie zapewnia rękawiczek
maseczek
) wchodząc do budynku Szkoły Podstawowej nr 23

4.3.4. Uczniowie obowiązkowo myją  lub dezynfekują ręce przed wejściem na teren biblioteki...

Poprawiony: piątek, 18 września 2020 13:00
Więcej…
 
Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii PDF Drukuj Email
środa, 02 września 2020 07:19

Minister Edukacji Narodowej, Minister Infrastruktury oraz Główny Inspektor Sanitarny przygotowali wspólny list dotyczący bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły. W liście podkreślili m.in., że zarówno uczniowie korzystający z komunikacji publicznej, jak i szkolnych autobusów są zobowiązani do zasłaniania nosa i ust.

Załącznikiem do listu są Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. Zostały one opracowane przez Ministerstwo Infrastruktury wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym. W wytycznych zostały wymienione obowiązki, jakie leżą po stronie pasażera, kierowcy i obsługi pojazdu oraz przedsiębiorcy w czasie korzystania z transportu zbiorowego.

List oraz wytyczne w załącznikach do pobrania: list_men_mi_gis.pdf >>> wytyczne_gis.pdf >>>

 
Wytyczne dla rodziców i uczniów kl. I-VIII - aktualizacja PDF Drukuj Email
poniedziałek, 31 sierpnia 2020 09:17

4.1. Wytyczne dla rodziców

4.1.1.   Do Szkoły Podstawowej nr 23  może uczęszczać:

- uczeń zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych,

- uczeń, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

Objawy wskazujące na infekcję dróg oddechowych:

 • podwyższona temperatura ciała,
 • ból głowy i mięśni,
 • ból gardła,
 • kaszel,
 • duszności i problemy z oddychaniem,
 • uczucie wyczerpania,
 • brak apetytu....
Więcej…
 
Wytyczne dla rodziców oddziałów przedszkolnych PDF Drukuj Email
poniedziałek, 31 sierpnia 2020 08:18

Wytyczne dla rodziców dzieci oddziałów przedszkolnych

4.1. Do oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej nr 23  może uczęszczać:

- uczeń zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych,

- uczeń, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

Objawy wskazujące na infekcję dróg oddechowych:

 • podwyższona temperatura ciała,
 • ból głowy i mięśni,
 • ból gardła,
 • kaszel,
 • duszności i problemy z oddychaniem,
 • uczucie wyczerpania,
 • brak apetytu....
Więcej…
 
Ochrona przed koronawirusem PDF Drukuj Email
wtorek, 24 marca 2020 09:09

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 2